Вентилен остров

Вентилен остров

Създаден през 1989 г. като иновативна идея, вентилният остров Festo е важен етап в развитието на лесно управляемите системи, без който би било трудно да си представим света на автоматизацията. Вентилният остров е единствената най-решителна стъпка за намаляване на сложността и разходите в областта на автоматизацията. Предимствата са:

∙ лесно инсталиране, конфигуриране и пускане в експлоатация,
∙ ниски разходи за поддръжка и обслужване,
∙ много приспособими - механично, пневматично и електрически.

 

Подобрена модулност и гъвкавост
Създаден за широк спектър от приложения. Комбинациите от различни функции в един вентилен остров позволяват точна конфигурация на вентилния остров според нуждите на  приложението му.

 

Намалена процентна грешка
Преди всеки отделен вентил и всяка отделна съставна част, като напр. бобини и шумозаглушители трябваше да бъдат поръчани и монтирани поотделно. Процентната грешка при поръчки, монтаж и въвеждане в експлоатация отпада с въвеждането на вентилни острови.

 

Намаляване на разходите
Ако Ви се иска да се намалят общите разходи на една система, трябва да използвате икономични и цялостни решения, като например технологията -  вентилен остров. Изцяло благодарение на предварително сглобените и тествани единици, разходите за поръчка и логистика  са драстично намалени.

 

Повече информация  за вентилните острови

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България