Фесто Дидактика

Фесто Дидактика България

Фесто Дидактика е световен лидер в областта на базови обучения и обучения за напреднали в сферата на индустрията.  Услугите, които предлагаме варират от специализирано образователно оборудване за обучителни центрове до обучение и консултации за промишлени производствени компании.

 

Нашият подход

 

Във Фесто Дидактика се фокусираме върху доставянето на изключителен житейски опит. Наша гордост са:

 

  • Опитните ни инструктори с богат професионален, индустриален опит;
  • Практически ориентираният ни подход за придобиване на нови знания;
  • Оптималните ни по големина учебни групи, обикновено между 6 и 12 души;
  • Използването на модерно индустриално оборудване за учебни цели;

 

Ангажиране на участниците посредством използване на задачи, видео материали, анимирани модели, ролеви игри, казуси, самоанализ изследвания и т.н.Ролята на всяко обучение е в крайна сметка да се променят навиците на работното място чрез прилагане на нови умения и знания. Въпреки, че се стремим да предостави високо качество на услугата, успехът зависи от това, което се случва преди и след обучението. Ние препоръчваме:

 

Преди обучението

 

Компаниите и обучаемите следва правилно да изберат най-подходящият курс в зависимост от своите необходимости нуждите на бизнеса, който обслужват. Курсистите трябва да имат ясна цел преди стартиране на обучението.

 

След обучението

 

Компаниите трябва да осигурят подкрепа на работното място след приключване на всяко едно обучение посредством официален целево ориентиран преглед и свързания с него коучинг, а също така и дейности по проекти гарантиращи, че ново придобитите знания и умения ще се прилагат преди да бъдат забравени.

 

Много организации разполагат със системи за осигуряване на максимална възвръщаемост на инвестициите след  провеждане на обучение. Фесто Дидактика може да предостави помощ и в тази насока, ако това е необходимо.

 

 

Фесто Дидактика България

Относно Фесто Дидактика България

В техническите обученият се набляга на работа с лекционен материал, презентации, видео симулации, анимирани модели, лаптоп и учебен софтуер за всеки отделен курсист, дискусии и работа с учебни стендове, реализиране на схеми и контури с реални индустриални компоненти.

Относно Фесто Дидактика България

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България