Относно Фесто Дидактика България

Относно Фесто Дидактика България

Фесто и в частност Фесто Дидактика е на българския пазар от повече от 25 години. Офисът ни се намира в София на адрес булевард Христофор Колумб № 9 в комплексът на Фесто, където също така се намира и едно от 6-те Фесто производства обслужващи целия свят.

 

Обученията се водят от профилирани преподаватели със степен инж., д-р или доц. сред тях има конструктори, университетски преподаватели, проектанти, индустриални и процесни инженери.

В техническите обученият се набляга на работа с лекционен материал, презентации, видео симулации, анимирани модели, лаптоп и учебен софтуер за всеки отделен курсист, дискусии и работа с учебни стендове, реализиране на схеми и контури с реални индустриални компоненти.

 

Учене с всички сетива, което развива потенциала и прави човек по-мислещ, независим, способен да решава проблеми и да взима решения. Развива комуникацията и работата в екип допринасяйки, както за повишаване на мотивацията и личностното израстване на служителя, така и за организационното развитие.

 

Типичното обучение трае между 2 и 5 дни в зависимост от темата и обхвата на материала. Обученията се провеждат както в центъра ни в гр. София, така и на място в база на клиента.  Всеки успешно завършил курсист получава Фесто сертификат.

 

Курсовете в зависимост от нивото и темата са подходящи за оператори, техници, настройчици, инженери, проектанти и ръководен персонал.

 

За повече информация и детайли относно всички предлагани от Фесто Дидактика услуги моля обръщайте се към:

 

Никола Тошев
Мениджър Дидактика
Фесто ЕООД

тел.: +359 2 9600714
факс: +359 2 9600713
моб.: +359 885 797 332
е-мейл: Nikola_Toshev@festo.com

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България