МОДУЛ Р111 “Основи на пневматиката”

Цел на обучението   
Изучаване на типовите и специализираните пневматични елементи и устройства на пневматичните системи и усвояване изграждането и внедряването в практиката на несложни пневматични системи за задвижване и управление.

    
Предназначение на курса
За инженерно-технически кадри по автоматизация– монтьори по автоматизация, майстори и обслужващ персонал.

 

Изисквания към курсистите
Да имат техническо образование и общи познания за работа с компютър.

 

Тематичен план

  • Приложение на пневмоавтоматиката, структура и предаване на сигналите в пневматичните системи.
  • Условни означения и правила за изграждане на принципни пневматични схеми – ISO 1219, изисквания за безопасност на пневматичните системи.
  • Устройство и функциониране на компонентите на пневматичните системи – устройства за подготовка и разпределяне на сгъстения въздух, елементи за въвеждане и логическа обработка на сигналите, пневматични разпределители, датчици, сигнализатори, пневматични изпълнителни механизми и др.
  • Основни принципи при изграждане на пневматични системи – схема на свързване, план на схемата на свързване, означения на отделните елементи и връзки.
  • Типови схеми за управление на отделен изпълнителен механизъм – директно и индиректно управление на еднодействащ и двойнодействащ цилиндър, управление по логически условия, управление на параметрите на движение на пневматичния цилиндър.
  • Практически упражнения - разработване и свързване на системи за управление с конкретно практическо приложение, синтез на схеми със специализирана компютърна програма FludSIM P, свързване с промишлени елементи на учебни стендове, проверка и анализ на действието, отстраняване на грешки.

 

Продължителност 
32 академични часа

 

Брой курсисти 
Не повече от 12.

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България