МОДУЛ Р122 “Разработване и изграждане на пневматични управления”

Цел на обучението  
Курсистите се запознават с принципите на разработване и изграждане на пневматични системи за управление и с реализацията на типови решения на пневматични системи за задвижване и управление.

 

Предназначение на курса
За инженерно-технически кадри по автоматизация– монтьори по автоматизация, майстори и обслужващ персонал.

 

Изисквания към курсистите
Да имат техническо образование и общи познания за работа с компютър. Препоръчителен е завършен курс Модул_Р111-М “Основи на пневматиката”

 

Тематичен план

  • Устройство и функциониране на основни и специализирани компоненти на пневматичните системи за управление – елементи за въвеждане и логическа обработка на сигналите, пневматични разпределители, датчици, сигнализатори, пневматични изпълнителни механизми и др.
  • Структура и предаване на сигналите в пневматичните системи за управление.
  • Принципи при проектиране и изграждане на пневматични системи за управление – проектиране и изграждане на схемата на свързване, план на схемата на свързване, означения на отделните елементи и връзки по ISO 1219.
  • Изграждане на системи за управление на отделен изпълнителен механизъм – директно и индиректно управление на еднодействащ и двойнодействащ цилиндър, управление по логически условия, управление на параметрите на движение на пневматичния цилиндър.
  • Интуитивен подход при изграждане на пневматични системи за управление на множество изпълнителни механизми. Реализиране на типови практически решения.
  • Практически упражнения. Изграждане на системи за управление с конкретно практическо приложение – проектиране със специализирана компютърна програма FludSIM P, свързване с промишлени елементи на учебни стендове, проверка и анализ на действието, отстраняване на грешки.

 

Продължителност 
32 академични часа

 

Брой курсисти 
Не повече от 12.

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България