МОДУЛ ЕР211 “Основи на електропневматиката”

Цел на обучението   
Курсистите се запознават с елементите и устройствата на електро-практиката  пневматичните системи и усвояват изграждането и внедряването в на несложни електропневматични системи за задвижване и управление.

 

Предназначение на курса
За инженерно-технически кадри по автоматизация– монтьори по автоматизация, майстори и обслужващ персонал.

 

Изисквания към курсистите 
Да имат техническо образование и общи познания за работа с компютър.

 

Тематичен план

  • Приложение на електропневматичните системи за задвижване и управление, структура и предаване на сигналите в електропневматичните системи.
  • Условни означения и правила за изграждане на принципни електропневматични схеми – ISO 1219, изисквания за безопасност на електропневматичните системи.
  • Основни понятия на електротехниката.
  • Устройство и функциониране на компонентите на пневматичната схема от електропневматичната система – устройства за подготовка и разпределение на сгъстения въздух, пневматични разпределители с електромагнитно директно и пилотно управление, електропневматични и пневмоелектрически преобразуватели, пневматични изпълнителни механизми и др.
  • Устройство и функциониране на компонентите на електрическата схема от електропневматичната система – източници на постоянен и променлив ток, електрически елементи за въвеждане и логическа обработка на сигналите, датчици, сигнализатори и др.
  • Основни принципи при изграждане на електропневматични системи – изграждане на схемата на свързване, план на схемата на свързване, означения на отделните елементи и връзки.
  • Типови електропневматични схеми за управление на отделен изпълнителен механизъм – директно и индиректно управление на еднодействащ и двойнодействащ цилиндър, управление по логически условия, управление на параметрите на движение на пневматичния цилиндър.
  • Практически упражнения - изграждане на електропневматични схеми за управление с конкретно практическо приложение – синтез на схемите със специализирана компютърна програма FludSIM P, свързване с промишлени елементи на учебни стендове, проверка и анализ на действието, отстраняване на грешки.

Продължителност 
40 академични часа.

 

Брой курсисти
Не повече от 12.

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България