МОДУЛ ЕР222 “Разработване и изграждане на електропневматични управления”

Цел на обучението   
Курсистите разширяват познанията си по електропневматика и усвояват принципите на проектиране и изграждане на електропневматични управления, свързани с решаване на задачи от практиката.

 

Предназначение на курса 
За инженерно-технически кадри по автоматизация–монтьори по автоматизация, майстори и обслужващ персонал.

 

Изисквания към курсистите 
Да имат техническо образование и общи познания за работа с компютър. Препоръчителен е завършен курс Модул_ЕР211-M Основи на електропневматиката”.

 

Тематичен план

  • Електропневматични системи за автоматизация, структура и предаване на сигналите в електропневматичните системи.
  • Проектиране и изграждане на електропневматични системи за задвижване и управление – проектиране и изграждане на пневматичната и електрическата схеми на свързване, означения на отделните елементи и връзки по ISO 1219.
  • Интуитивен подход при разработване на електропневматични системи за задвижване и управление на множество изпълнителни механизми. Изграждане на схеми по циклограмите на движение на изпълнителните механизми. Решаване на типови практически задачи.
  • Практически упражнения. Разработване и изграждане на електропневматични системи за задвижване и управление с конкретно практическо приложение – проектиране със специализирана компютърна програма FludSIM P, свързване с промишлени елементи на учебни стендове, проверка и анализ на действието, отстраняване на грешки.

 

Продължителност 
40 академични часа

 

Брой курсисти 
Не повече от 12.

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България