МОДУЛ E311 “Основи на програмируемите контролери”

Цел на обучението                          
Да се запознаят курсистите с устройството и действието на програмируемите контролери (PLC) и да се научат да създават и несложни програми с практическо приложение, както и да се запознаят с възможностите за приложение на различни видове  програмиране.

 

Предназначение на курса 
За инженерно-технически кадри по автоматизация– монтьори по автоматизация, майстори, настройчици и обслужващ персонал.

 

Изисквания  към курсистите       
Основни познания за системите за управление са предимство. Общи познания за работа с компютър.

 

Тематичен план

  •     Устройство и действие на програмируем контролер PLC.
  •     Входно-изходни сигнали.
  •     Програмиране с AWL.
  •     Основни принципи при проектирането.
  •     Техника на вентилните острови.
  •     Практически занимания с компютър и PLC.

 

Продължителност  

32 академични часа

 

Брой курсисти        
Не повече от 12.

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България