МОДУЛ E322 “Програмиране на програмируеми контролери”

Цел на обучението 
Да се научат курсистите да преобразуват задачи за управление в съответния контролер и да тестват програмите със системите за.

 

Предназначение на курса 
За инженерно-технически кадри по автоматизация– монтьори по автоматизация, майстори, настройчици и обслужващ персонал.

 

Изисквания към курсистите 
Основни познания за програмируемите контролери. Препоръчителен е завършен курс Модул Е311-М “Основи на програмируемите контролери”.

 

Тематичен план

  • Разширяване знанията по устройството и функционирането на програмируем контролер PLC. 
  • Описание и анализ на задачите за управление.
  • Основни принципи на програмирането. 
  • Програмиране на допълнителни  функции – избор на режима на работа, съобщения за грешки, показания и обслужване. 
  • Пускане в действие на програмата за управление на пневматична система.
  • Програмна документация.
  • Практически занимания с FPC 404 и PC (други PLC – по заявка).

 

Продължителност 
32 академични часа

 

Брой курсисти 
Не повече от 12.

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България