МОДУЛ H511 “Основи на хидравликата”

Цел на и обучението   
Запознаване с конструкциите и функционирането на устройствата елементите, използвани в хидравличните системи за задвижване и управление.  Усвояване на разработването и прилагането в практиката на несложни хидравлични системи за задвижване и управление.

 

Предназначение на курса 
За инженерно-технически кадри по автоматизация– конструктори, проектанти, майстори и обслужващ персонал, учители и преподаватели в средни и висши учебни заведения.

 

Изисквания към курсистите 
Да имат техническо образование и общи познания за работа с компютър.

 

Тематичен план

  • Характеристики и приложение на хидравличните системи за задвижване и управление.
  • Физически основи на хидротехниката. Измерване на дебит, налягане и температура.
  • Условни означения на компонентите и схемите в хидравличните системи за задвижване и управление. 
  • Изисквания за безопасност на хидравличните системи за задвижване и управление.
  • Устройство, функциониране и технически параметри на компонентите на хидравличните системи – хидравлични захранващи системи, хидравлични разпределители, елементи за въвеждане и обработка на сигналите, датчици, сигнализатори, хидравлични изпълнителни механизми и др.
  • Основи на пропорционалната хидравлика.
  • Разчитане и тълкуване на хидравлични базисни схеми за управление на скоростта, силата и позицията на хидравличните изпълнителни механизми. 
  • Практически упражнения. Разработване на хидравлични системи за задвижване и управление с конкретно практическо приложение – проектиране със специализирана компютърна програма FludSIM Н, свързване с промишлени елементи на учебни стендове, проверка и анализ на действието, отстраняване на грешки.

 

Продължителност 
32 академични часа

 

Брой курсисти 
Не повече от 12.

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България