МОДУЛ EH611 “Основи на електрохидравликата”

Цел на обучението 
Запознаване с конструкциите и функционирането на устройствата и елементите, използвани в електрохидравличните системи за задвижване и управление. Разработване и прилагане в практиката на несложни електрохидравлични системи за задвижване и управление.

 

Предназначение на курса 
За инженерно-технически кадри по автоматизация– конструктори, проектанти, майстори и обслужващ персонал, учители и преподаватели в средни и висши учебни заведения.

 

Изисквания към курсистите
Да имат техническо образование общи познания за работа с компютър.

 

Тематичен план

  • Характеристики и приложение на електрохидравличните системи за задвижване и управление.
  • Физически основи на електротехниката и хидротехниката. Измерване на електрическите и хидравличните параметри на електрохидравличните системи за задвижване и управление.
  • Условни означения на компонентите и схемите в електрохидравличните системи за задвижване и управление.
      Изисквания за безопасност на електрохидравличните системи за задвижване и управление.
  • Устройство, функциониране и технически параметри на компонентите на електрохидравличните системи – хидравлични захранващи системи, електрохидравлични разпределители, елементи за въвеждане и обработка на сигналите, датчици, сигнализатори, хидравлични изпълнителни механизми и др.
  • Основи на пропорционалната електрохидравлика.
  • Разчитане и тълкуване на електрохидравлични базисни схеми за управление на скоростта, силата и позицията на хидравличните изпълнителни механизми. 
  • Практически упражнения. Разработване на електрохидравлични системи за задвижване и управление с конкретно практическо приложение – проектиране със специализирана компютърна програма FludSIM Н, свързване с промишлени елементи на учебни стендове, проверка и анализ на действието, отстраняване на грешки.

 

Продължителност 

32 академични часа

 

Брой курсисти 

Не повече от 12.

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България