Facebook Terms Of Use

Това е официалната Facebook страница на Фесто ЕООД с всички последни новини и информация за дружеството. Надяваме се, че с това ще породим оживени дискусии и много коментари с обективна и любезна обмяна на гледни точки.


Това включва да се отнасяш към другите, както ти би искал да се отнасят с теб, което може да се постигне чрез обективна аргументация и избягване на лични нападки. Всеки има право на собствено мнение, за това не се опитвайте да налагате своето мнение на другите.


Моля, имайте предвид, че ние запазваме правото си да премахваме съдържание, което включва:

  • Злоупотреба като рекламна медия за уебсайтове или услуги
  • Търговски или частни предложения на стоки или услуги от трети лица
  • Обиди или неуважение към хора във всякаква форма
  • Нарушение на правата на трети лица, по-специално авторски права
  • Подбуждане към участие в политически демонстрации или срещи с всякаква политическа ориентация
  • Подбуждане към агресия срещу хора, институции или дружества
  • Порнография и цинизми
  • Расизъм и пропаганда на омраза


Личната свобода и човешките права са много важни за нас. За това Ви молим да не посочвате адреси, телефонни номера или друга конфиденциална информация във Вашето участие.
Запазваме правото си да правим промени или допълнения на съдържанието в тези насоки.


Освобождаване от отговорност
Съдържанието, въведено в този уебсайт от потребители е резултат от свободното изразяване на мнения и не отразява мнението на собственика на уебсайта. Като оператор на тази фен-страница, Фесто ЕООД не поема отговорност за коментари или линкове, въведени от потребители, както и не претендира собственост на съдържанието по никакъв начин.