MultiChoice хващач – променлив захват, базиран на човешката ръка

Също като природния модел за подражание и MultiChoice хващачът от Festo  комбинира различни начини на захващане. Следователно пръстите му могат да бъдат превключвани така че да са с паралелен захват или с центрираща посока – без това да изисква никакви преобразувания.

 

Адаптивни пръсти за широк диапазон от форми
MultiChoice хващачът обаче не е променлив само откъм посоката на захващане. Адаптивните пръсти с Fin Ray® структура се приспособяват сами гъвкаво към най-различни форми. Затова могат да захванат най-различно оформени, а също така и много чувствителни обекти без нуждата от допълнителни сензори или технологии за управление.

 

Потенциална употреба в бъдещето
Възможно му приложение e там, където се захващат най-различни по форма обекти, напр. при спомагателните роботи за асемблиране или в производствени предприятия, където се произвеждат разнообразни продукти. В момента много често се налага използването на сменяеми системите, които се оборудват с различни хващачи.


multichoicegripper

 

Универсална употреба: гъвкаво захващане на обекти с различна форма


multichoicegripper

 

Паралелен захват: принцип, противопоставим на човешкия палец …


multichoicegripper

 

… трансфериран в MultiChoice хващача


multichoicegripper

 

Центриращ захват: показан от природния модел за подражание …


multichoicegripper

 

… и техническо приложение с три адаптивни FinGrippers хващачи.


multichoicegripper

 

Освен Fin Ray® пръстите могат да се монтират и други два типа– между два и шест в зависимост от изискванията на приложението.


 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България