BionicANTs – Съвместено поведение базирано на природния модел на мравките

 

Интегрирани индивидуални системи за решаването на общи задачи


Както и при природните модели, така и мравките BionicANTs работят заедно спазвайки определени правила. Те комуникират помежду си и съгласуват движенията и действията си. Така мравки-роботи демонстрират как автономни, индивидуални обекти могат заедно да разрешат сложна задача, работейки като една свързана в мрежа система.


Най-новите методи и технологии за производство


Груповото поведение на мравките-роботи  не е единствената забележителност. Методът им за производство също е уникален. Лазерно синтерованите компоненти са украсени с видими проводници, изработени с 3D MIT технология. Така не само се извършва електрическата функционалност, но им се придава и уникален дизайн.  


За задвижванията в краката Festo използва добрите характеристики на пиезо технологията. Използваните огъващи се актуатори могат да бъдат управлявани бързо и прецизно, консумират малко енергия и не изискват много място.

 

BionicANTs

Добре замислено име - ANT означава не само мравка, но е и акроним за „Автономна мрежова технология”.

02_BionicANTs

Идеална платформа: основа за разработване и тестване на нови технологии.

BionicANTs

Интегрирани компоненти: дизайнерска и електрическа функция в едно.

BionicANTs

Прецизно управление: гъвкави пиезо-керамични преобразователи в задвижванията на краката.

BionicANTs

Уникална комбинация: 3D MID технология върху лазерно синтерованите части.