FlexShape хващач – челюсти, направени по подобие на езика на хамелеона

Хамелеонът е способен да улови най-различни насекоми, полагайки езика си върху съответната плячка и надеждно приближавайки я. Хващачът FlexShape на Festo  използва този принцип, за да обхване най-широк спектър от обекти по форма и начин на прилепване. Използването на еластична силиконова капачка позволява захващането на няколко обекта в един процес, както и оставянето им заедно без да е необходимо ръчно преобразуване.

 

Потенциално използване в завода на бъдещето.

След като бъде пуснат в експлоатация, този хващач може да изпълнява различни задачи. Интегрирането на тази функция дава възможност, в бъдеще системата и компонентите да се адаптират към различните продукти сами. Проектът показва ,  как Festo прилага открития от природата за основната си дейност по автоматизацията.


Нов импулс чрез отворените иновации.

Целите на Bionic Learning Network  не включват само ученето от природата. Идентифицирането на добри идеи и тяхното насърчаване също имат важна роля. Flex Shape хващачът се осъществява благодарение на сътрудничеството с университета в Осло и е изключителен пример за тясно сътрудничество извън рамките на компанията.

01_FlexShapeGripper

Универсална употреба : гъвкавост за широк спектър от обекти

02_FlexShapeGripper

Захващане без външна енергия : дори когато се събират повече от един обект в рамките на една процедура

03_FlexShapeGripper

Природен модел за подражание: камшичният език на хамелеон, който се напасва по формата на обекта

04_FlexShapeGripper

Контролирано събиране: повдигане и сваляне съгласно принципа - последен влязъл, първи излязъл.