За Фесто Производство

Фесто Производство

Фесто Производство ЕООД e производственото дружество на концерна Festo AG&Co в България. Заводът е световен лидер в производството на магнитни сензори. Основната производствена програма обхваща производството на различни видове сензори и принадлежности към тях, както и на присъединителни кабели.

 

Дружеството произвежда над 1300 вида изделия и непрекъснато инвестира в иновативни решения, за да отговори на нуждите на пазара. Всеки ден произвеждаме средно по 18 000 сензора, 8700 кабела, над 4500 скрепителни елемента и 5500 вентилни модула.

 

Dev

Развойна дейност

Производството се подпомага от собствени отдели „Развой на нови продукти”, „Инженеринг” и „Производство на инструменти и детайли”, където в тясно сътрудничество с германския отдел за развойна дейност се работи по много нови проекти, свързани с обновяване и допълване на производствената програма.

 

 

 

Сертифициране

Фесто Производство ЕООД има сертифицирана Система за управление на качеството  по  ISO 9001:1994 от 2001 г. От 2006 г. е сертифицирано като дружество на концерна Фесто, внедрило корпоративната Система за управление на качество, безопасност и околна среда , съгласно  ISO 9001 -2008  и  ISO 14001:2004.


 

w3

Корпоративна социална отговорност

Дружеството демонстрира активно отношение към своите служители и техните семейства, околната среда и обществото. Чрез организиране на благотворителни акции, дарения и сътрудничество с образователни институции и други общественополезни инициативи ние доказваме и нашата ангажираност в обществени каузи.

Служители

Те са най-ценният капитал на дружеството. Нашите служители са висококвалифицирани и мотивирани кадри, на които им е осигурена здравословна работна среда, с множество възможности за професионално обучение, развитие и редица социални придобивки.

Понастоящем в дружеството работят над 610 специалисти.


 

enviroment

Околна среда

Прилагаме на най-добри технологии, така че природните ресурси да се използват ефективно, но щадящо и да се предотврати замърсяването на околната среда. Изпълнението на тази политика се реализира в съответствие с екологичното законодателство на страната ни. Дружеството е наясно с ограничеността на ресурсите и с отговорността към бъдещите поколения.

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: festo_ps_bg@festo.com