История на дружеството в България

  • 1986 г. – основаване  на Фесто Машинекс, джоинт венчър с български държавни предприятия 
  • 1990 г. – присъединяване на държавното предприятие „Пневмоавтоматика” и  начало на производствената дейност в България
  • 1993 г. – преструктуриране на фирмата в 100%-ова собственост на Фесто AG & Co. и създаване на търговското дружество Фесто България ЕООД
  • 1997 г. – начало на производството на сензори и сензорни приложения;
  • 2000 г. – отделяне на производството от търговската фирма и основаване на самостоятелно производствено дружество Фесто Производство ЕООД, дъщерна фирма на Фесто AG & Co.
  • 2002 г. – преместване в нова, собствена производствена сграда с обща производствена и логистична площ от 9 400 кв. м  
  • 2006 г. – създаване на отдел за инструментално производство в Смолян с площ от 1 300 кв. м.
  • 2014 г. – усвояване на нови производствени и логистични площи в размер на 8 700 кв. м;