Свободни работни места

jobs

 

Специалист, производствено планиране в отдел „Материално стопанство и закупуване”, звено „Производствено планиране и диспозиция”

Инженер, качество (входящ контрол) в отдел „Качество и околна среда”, звено „Осигуряване на качеството“

Старши специалист стратегическо закупуване в отдел “Материално стопанство и закупуване”

Старши специалист, управление на доставчици - електроника и електро-механика в отдел “Материално стопанство и закупуване”

Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Инженер, механик  в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Експерт, метрологично осигуряване (фокус: компютърен томограф) в отдел „Качество и околна среда”

Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура (КИПиА) в отдел “Нови продукти”, Лаборатория за изпитване и калибриране (звено BG1-NT)

Инженер, механик (конструктор) в отдел “Развой на нови продукти”, звено BG1-NV

Quality engineer

Електронен инженер, тестова апаратура / Test Engineer в отдел “Инженеринг”, група „Софтуер и хардуер за тестери“

Инженер, конструктор в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

Инженер поддръжка в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“

Инженер, технология на пластмасите

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия(шприцьор) в отдел „Производство”, звена BG1-PP / BG1-PK / BG1-PN

Техник, поддръжка на машини и оборудване в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“

 

Jobs Woman
Jobs man

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com