Свободни работни места

jobs

 

Стажант, здравословни и безопасни условия на труд в отдел “Сграден фонд и ЗБУТ”

Контрольор, качество (входящ контрол) в отдел „Качество и околна среда”, звено „Осигуряване на качеството“

Mонтажник, сложни и комбинирани изделия за производство на „Сервомотори“

Quality engineer

Supplier quality assurance (SQA) engineer

Електронен инженер, тестова апаратура / Test Engineer в отдел “Инженеринг”, група „Софтуер и хардуер за тестери“

Инженер, конструктор в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

Инженер поддръжка в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“

Инженер, технология на пластмасите

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия(шприцьор) в отдел „Производство”, звена BG1-PP / BG1-PK / BG1-PN

Машинен оператор, кабелно-конфекциониращи машини в отдел „Производство”

Техник, поддръжка на машини и оборудване в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“

Jobs Woman
Jobs man

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com