Свободни работни места

jobs

 

Старши специалист стратегическо закупуване – метало-обработени детайли в отдел “Материално стопанство и закупуване” звено „Закупуване на производствени материали“

 

Организатор обучение в отдел “Монтаж” / отдел „Производство“ звено „Специалисти“

 

Експерт, метрологично осигуряване в отдел „Качество и околна среда”

 

 

Координатор логистични дейности в отдел “Материално стопанство и закупуване” звено „Логистика и складово стопанство“

 

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия (шприцьор) в отдел „Производство”, звена BG1-PP / BG1-PK / BG1-PN

 

Машинен оператор (настройчик на шприцмашина, ИЕ) в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

 

Организатор група (тим лидер) В отдел „Производство”, звено BG1-PP (Полимерни изделия)

 

Специалист, качество в отдел „Качество и околна среда”

 

 

Старши специалист стратегическо закупуване - електроника и електро-механика  в отдел “Материално стопанство и закупуване” звено „Закупуване на производствени материали“

 

Старши специалист Управление на доставчици - електроника и електромеханика в отдел “Материално стопанство и закупуване”

 

 

Jobs Woman
Jobs man

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com