Свободни работни места

jobs

 

Quality engineer

Supplier quality assurance (SQA) engineer

Експерт, метрологично осигуряване в отдел „Качество и околна среда”

Електронен инженер, тестова апаратура / Test Engineer в отдел “Инженеринг”, група „Софтуер и хардуер за тестери“

Инженер, конструктор в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

Инженер, механик (конструктор на технологично оборудване) в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Инженер поддръжка в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“

Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Инженер, технология на пластмасите

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия(шприцьор) в отдел „Производство”, звена BG1-PP / BG1-PK / BG1-PN

Машинен оператор, кабелно-конфекциониращи машини в отдел „Производство”

Техник, поддръжка на машини и оборудване в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“

Специалист, управление на човешките ресурси (с фокус подбор) в отдел „Човешки ресурси и правен”

Jobs Woman
Jobs man

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com