Свободни работни места

jobs

 

Електронен инженер, поддръжка на тестово оборудване в отдел “Инженеринг”, група „Софтуер и хардуер за тестери“

Supplier Integration Manager (SIM) in Materials Management and Purchasing Department

Mонтажник, сложни и комбинирани изделия в звено BG1-AE

Експерт, закупуване по нови проекти в отдел “Материално стопанство и закупуване”, звено „Закупуване“

Инженер, автоматизация на производството в отдел „Инженеринг”, звено „Производствена оптимизация“

Инженер, механик в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Инженер, механик (конструктор) в отдел “Развой на нови продукти”, звено BG1-NF

Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Mонтажник, сложни и комбинирани изделия за производство на „Сервомотори“ в звено BG1-PP

Инженер, качество в отдел „Качество и околна среда”, звено „Планиране и анализ на качеството“

Инженер, качество (входящ контрол)в отдел „Качество и околна среда”, звено „Осигуряване на качеството“

Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка”

Инженер, конструктор в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление (CNC) в отдел „Инструментално производство”, гр.Смолян

Electronic Hardware and Software Design Engineer in Development of New Products Department (BG1-NF)

ШЛОСЕР – МАТРИЧАР

 

 

Jobs Woman
Jobs man

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com