Свободни работни места

jobs

Hardware Design Engineer
Mechanical Design Engineer (Connecting Cables & Connectors)
Машинен оператор, насищане на печатни платки в производствен поток „Насищане на платки“
Mонтажник, електронно оборудване (обучаващ се)
Mонтажник, сложни и комбинирани изделия в поток „Флуидни сензори и регулатори“
Plant Project Manager
Software UI Automated Testing Engineer (Robotics Project)
Електронен инженер, конструктор на тестова апаратура
Инженер, качество
Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика, младши
Инженер, механик (конструктор на технологично оборудване)
Инженер, технолог
Машинен оператор, производство на пластмасови изделия (обучаващ се) в отдел „Електроника и задвижвания”, поток BG1-P3
Склададжия
Специалист, управление на човешките ресурси
Счетоводител
Финансов Анализатор (ТИЦ)

Angular Developer
Automated Testing Framework Engineer (Robotics Project)
Embedded SW Automated Testing Engineer (Robotics Project)
Техник, поддръжка на машини и оборудване
Advanced Quality Engineer (R&D Center)

Инженер, технолог

 


 

 

Jobs Woman
Jobs man

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com