Общ език за сензори и актуатори

Общ език за сензори и актуатори

Машини, които могат да комуникират сами помежду си – това е бъдещето виждане за заводите. Всички звена в производствения цех ще бъдат свързани в обща мрежа.


За целта всички компоненти ще имат интегрирани елементи за мрежова връзка, но ще им е необходим и общ машинен език – както е езиковата комуникацията между хората. „Стандартен език” от такъв тип се очаква да бъде разработен и утвърден на безжичната IO Link технология, след което целта е да се използва от възможно най-много производители на машини. Дружеството Festo, което е част от IO Link кооперацията, заедно с още 60 други компании работи по разработването на този важен стандарт.


Сигурна безжична комуникация


Безжичният IO-Link е първият индустриален стандарт, който ще позволява лесна и безжична комуникация в производствените цехове. Когато стане на въпрос за безжичен обмен на данни, най-често се сещаме за WLAN връзка към интернет. WLAN технологията се използва и в индустрията за свързване на цели производствени бази. Поради ред причини този тип комуникация не е надеждна. От друга страна безжичният IO Link е подходящ за автоматизираните производствени цехове благодарение на кратките си времена за реакция, защото много често командите трябва да се предадат за няколко милисекунди. Базовата станция има възможността да управлява голямо количество сензори и актуатори, например вентилни острови, които от своя страна координират отделните производствените етапи.


Безжичната комуникация между сензорите и актуаторите е много важна, защото намалява количеството кабели и би предотвратила спирането на машините при прекъснат кабел.
За да може информацията да се пренася надеждно между машините, е необходимо да има и надеждна безжична технология. Безжичната IO-Link технология не се влияе от другите безжични технологии /например WLAN/, защото IO-Link приглушава всички запазени честоти.


Следната графика показва типичните запазени честоти на 2.4 GHz мрежа с три WLAN потребителя (широките пакети информация), както и малките IO-Link безжични пакети, които се побират в празнините.

Приложение на безжичната IO Link технология

Приложение на безжичната IO Link технология


Много е важно различните компоненти на роботите да могат да се преместват без кабели по тях. Във Festo технологията ще бъде използвана за производството на запечатващи касети, които се поставят в много видове стандартни разпределители. Високото производствено количество изисква напълно автоматизиран монтаж, където бързата безжична IO Link технология е преимущество.


 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България