Удобен и надежден пакет - Контролни системи тип CMCA с кинематика

CMCA

Не може да бъде по-лесно – за сложни системи с динамични три координатни премествания, клиентите могат да поръчат готови контролни системи тип CMCA от Festo, използвайки само един код за поръчка. Ще получите пакет, който да включва контролери за линейните задвижвания, за управление на три координатни премествания, контролер за моторите както и система за безопасност.

 

Контролните системи тип CMCA се предлагат монтирани в табло или на монтажна плоча. Така те допълват перфектно манипулаторните системи от Festo, като например делта триподите и високоскоростните Т и Н портали. Всичко необходимо на клиентите е под един продуктов номер за поръчка,а в замяна те получават цялостна, готова за монтаж система.

 

Системите позволяват на конструкторите на машини лесно да получат решение за сложни и високо динамични задачи, които са подходящи както за системи със сложни траектории на преместване, използващи две или максимум четири задвижвания, така и за по-лесни манипулаторни системи.

 

Всяка една готова система се доставя от Festo със зададена основна параметризация, което позволява бързо и лесно пускане в експлоатация. Вградената система за безопасност е изключително полезна, защото позволява лесно интегриране в съществуваща такава. Също така се предлагат и стандартни решения с атрактивна цена с предварително програмирани на CoDeSys проекти.

 


 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България