Технологията в помощ на лечението

Технологията в помощ на лечението

Без значение дали става въпрос за деформация, разкъсано сухожилие или счупена кост – много наранявания трябва да бъдат стабилизирани (обездвижени), така че да могат да се лекуват. Това може да се направи със стария, познат начин чрез гипсиране. Той е част от семейството на бинтовете и шините. Тези медицински помощни средства се използват както за ограничаване на движението на крайниците, така и за тяхното мобилизиране и коригиране, чрез подпомагане на движенията или непозволяване на увреждащи такива.

 

Стабилизиране и мобилизиране


За разлика от протезите, които просто заменят липсващата част от тялото, ортезите поддържат функционирането на тези части. Те се използват за различни части от тялото като гърб, ръка, рамо,крак и стъпало. Освен за стабилизиране ортезите могат да помогнат и при мобилизирането, например при изучаване на определени движения отново след операция или удар. Тези така наречени екзоскелети могат да бъдат облечени подобно на костюм.

 

Потенциално използване при рехабилитация на пациенти с инсулт


Проектирането на екзоскелети, които биха могли да помагнат на пациенти с инсулт по време на рехабилитацията им, е все още в зародиш. През 2012 година, като част от  Bionic Learning Network, Festo започна развитието на ExoHand ортеза на активна ръка. Тя се поставя като ръкавица. Осем пневмозадвижвания контролират отделните пръсти на ортезата. По този начин може да се помогне на пациенти с частична парализа, отново да движат ръцете си самостоятелно. Засега ExoHand съществува само като прототип.

 


Технологията в помощ на лечението

Обратна сила за безопасно дистанционно манипулиране

 

Особеност на ExoHand е възможността за прехвърляне на сила в собствената ръка под формата на обратна сила от друга среда като физическо усещане за форма. По този начин  човешкото осезание може да се използва на големи разстояния. Операторът може да  чувства форми, съпротивления и силови въздействия. Ако ExoHand се използва за дистанционно манипулиране на ръка робот в промишлена среда могат да се извършат дейности в опасна или нездравословна среда от голямо разстояние. Като система за обратна сила  ръката може значително да разшири приложното поле на човешкото действие.

 

Други екзоскелети


Други компании вече предлагат екзослелети за медицинско лечение. „ReWalk“ системата, произведена от израелска компания, се използва при износване на ставите на крака.Този екзоскелет отчита промени в теглото на човека, когато го използва при вървене. Мотори на бедрото и коляното следят движението на крайниците. Обучителните ефекти са постигнати чрез използването на регулярна основа.

„HAL“ ( хибридните помощни крайници), от японското производство, „Cyberdyne“, са една стъпка по-напред. „HAL“ е активна ортеза за долни крайници. Екзоскелетът може да измери нервните импулси на човека и по този начин да открие желанието му да се движи. Мозъкът дава обратна връзка, че лицето ходи. По този начин  той постепенно се научава да ходи. Това помага физически огранирен човек да проходи отново.

 

Приложение в промишленото производство


Освен в медицината  активните ортези или екзоскелети имат и друго  приложение , например като мощни бустери по време на монтажни дейности в производството. Те действат като поддържащо устройство против претоварване, за се предотврати появата на умора, особено при повтарящи се действия. По този начин те помагат на служителите да останат в процеса на работа по-дълго без физически наранявания. Един такъв пример „Chairless Chair”  на швейцарската фирма „Noonee.“ Тази ергономична „лента“ се носи на гърба и отнема напрежението в краката по време на монтажни дейности, например в автомобилната индустрия.

 

 

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България