Етикетите - Продукти със сложни означения

01_labeling

Етикетите - трудно се забелязват, но все пак са много важни и най-вече при техническите продукти, тъй като съдържат технически данни. Без тях няма как да идентифицираме изделията, а в най-лошия случай може да се стигне и до опасност от неправилната им употреба. За това е важно етикетите да съдържат информация за най-важните параметри – както е при продуктите на Festo.


Продукти със сложни означения


При Festo етикетите винаги съдържат следните четири основни елемента, които служат за еднозначното идентифициране на продукта: лого, буквено означение, продуктов код и сериен номер. В допълнение може да има и продуктов ключ от 11 цифри, който може да е представен и с матричен код. Продуктовият ключ отговаря на запис в база данни, който е уникален за всеки продукт. Освен точния продуктов код се съдържа и допълнителна информация, напр. за точната дата на производство. Чрез този код могат да бъдат свалени ръководства и софтуерни обновления за изделието. При повторна поръчка на конфигурируеми изделия, като вентилни острови, правилната идентификация е съществено важна.

02_labeling

Специалните символи и означения за сертификати бързо показват, дали даден продукт е подходящ за съответното приложение. Пример за това са взривоопасните среди: там е разрешено използването само на компоненти, които не предизвикват опасност от запалване. Така наречения ATEX сертификат, който се изписва и на етикетите, показва за кои опасни зони и при какви температури може да се използва изделието.


От производството до крайния потребител


Етикетите не са само за крайните клиенти. На тях се разчита още в етапите на производство и при логистиката. Външно много продукти изглеждат по един и същи начин, но вътрешно имат съществени разлики. Продуктовият ключ позволява на изделието да премине през производствения процес, без да има нужда от хартиени документи. На всяка работна станция чрез помощта на бар код четец изделието може да бъде идентифицирано еднозначно и необходимите работни стъпки да бъдат изпълнени. По този начин винаги се монтират правилните компоненти.

 

03_labeling

Залепване или директно етикетиране


Етикетите могат да се поставят посредством различни технологии. Най-разпространения метод е термотрансферен, самозалепващ етикет, при който се използва топлина за слепване на мастилото и табелката, която обикновено е направена от пластмаса. Процесът е рентабилен и гъвкав, а етикетите са много издръжливи. При процесната и хранително-вкусовата индустрия, където изискванията са по-високи, могат да се използват други технологии като лазерно гравиране или цифров печат.

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България