Електро-пневматичния позиционер CMSX

Festo CMSX

Електро - пневматичния позиционер CMSX на Фесто е бюджетно решение за плавно управление на пневматични задвижвания с големи технически възможности.

 

Има възможност за измерване ъгъла на завъртане при директен монтаж върху задвижването, както и да му бъде въведен сигнала за положение външно при разделен монтаж. Управление на двойно действащо четвърт оборотно задвижване, еднодействащо четвърт оборотно задвижване или линейно двойно действащо задвижване.

 

При отпадане на управляващият сигнал са възможни няколко варианта за реакция на позиционера- да отвори или да затвори клапана, или да остане в текущото си положение.

 

Достъпно меню за конфигурация чрез осветен LCD дисплей.

 

Интерфейс за присъединяване към задвижването VDI/VDE 3845 (Namur)

 

Технически данни

 • Управляващ сигнал: 0/4-20 mA , 0-10 V
 • Обратна връзка за положение:  4-20 mA
 • Дискретни изходи: Два, програмируеми
 • Дискретен вход: Един, програмируем
 • Налягане на въздуха:  3– 8 bar
 • Температура на околната среда:  -5 до 60°C
 • Ъгъл на завъртане:  0-110°
 • Защита:  IP 65
 • Точност: ±1%
 • Консумация на въздух при покой:  0  l/min
 • Консумация на въздух при преместване:  до 130 l/min (P=6 bar)
 • Материал: Технически  полимер
 • UV защита: Да
 • Възможни характеристики: Линейна, Равно процентна (1:25; 1:33; 1:50), Свободно програмируема ( в 30 точки)

 

 

 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България