Дуално обучение във Фесто Производство

Дуално обучение във Фесто Производство

Какво представлява дуалната система на обучение?
Дуалното образование представлява паралелно обучение на две места - в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения, т.е учене чрез работа.
Системата на дуалното обучение е въведена и функционира много успешно в Германия, Швейцария и Австрия.Професионалното обучение има дълга традиция в Германия, където още през ранното Средновековие майсторите посвещават чираците в даден занаят. А през 1869 година е приет закон, според който работодателите са длъжни да образоват непълнолетните си работници. Днес германците могат да избират измежду общо 344 професии и да излязат от учебните заведения не само с дипломи, но и с практически способности.От 2010 година насам се предлага и програма за тройна квалификация, т.етриално обучение, в рамките на което изучават и практикуват традиционни занаяти, като дърводелство или пекарство, а накрая получават три дипломи - за калфа, майстор и мениджър. Усвояването на рядко срещани умения действа мотивиращо на младежите, понеже имат ясна цел и не се притесняват, че няма да си намерят работа – тясноспециализираните кадри са изключително търсени и много добре платени.

Какво представлява дуалната система на обучение?

Какво правидуалното обучение толкова популярно и успешно?
Дуалното обучение става все по-търсен модел на професионално образование в редица държави от Европа и целия свят. Ориентираната към практиката германска образователна система печели все повече привърженици зад граница, като основното й предимство е силното и ефективно противодействие на младежката безработица.
За пример може да служат автомобилните концерни (някои от които клиенти на Фесто), които обучават до три четвърти от бъдещите си служители по цял свят именно в съответствие с германския модел. Работодателите – автомобилни гиганти са убедени, че дуално обучените младежи стават много по-добри работници по-късно и получават по-добри шансове на пазара на труда.
Предимствата на тази система са не малко. Обикновено  наричаме такъв тип успешни модели  „win-win”  (т.е. и двете страни печелят). Дуалното професионално обучение е и нещо повече „win-win-win”, тъй като ползите са в три посоки:

 

За предприятията-работодатели:

 • Пряко влияниеи/или участие в създаването на учебните планове ипрограми на професионалното обучение.
 • Предаване на специфично за фирмата ноу-хау.
 • Осигуряване на квалифицирани кадри.
 • Намаляване разходите за набиране, адаптация, обучение и квалификация на персонала.
 • Получаване на предварителна информация за качествата, уменията на обучаемия – бъдещ служител.
 • Създаване на чувство за принадлежност към обучаващото го предприятие.
 • Изграждане на силна работодателска марка.

 

За обучаваните:

 • Обучението гарантира способност за работа в дадена среда посредством „учене чрез работа”.
 • Солидна основа за по-нататъшно кариерно развитие.
 • Развитие на социални умения.
 • Придобиване на практически опит в реална работна среда.
 • Получаване на първите лични доходи.
 • Придобиване на самочувствие да кажеш „Това го мога”.

 

За държавата  и обществото:

 • Конкретна мярка в борбата с младежката безработица.
 • Намаляване на емиграцията сред младите хора.
 • Баланс между предлагането и търсенето на пазара на труда.
 • Повишаване нивото на квалификация на специалистите.
 • Повишаване на социалната отговорност.


Какво правидуалното обучение толкова популярно и успешно?

Участие на Фесто Производство в проект за дуално обучение в България
„Фесто Производство” ЕООД участва в проект за въвеждане на системата за дуално обучение в България, съвместно с Професионална гимназия по механоелектротехника „Н.Й.Вапцаров”.
Проектът стартирав рамките на Българо-швейцарска програма за сътрудничество с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и Българо-швейцарската търговска камара.
„Фесто Производство” ЕООД и ПГМЕ „Н.Й. Вапцаров”  си партнират  за прием на ученици през учебната 2016/2017 година по професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на  производството”. Срокът на обучение е 4 години, а условията за кандидатстване са: завършено основно образование и желание за обучение в дуална форма (съгласие от страна на родителите). В плана за обучение е предвидено още от 10-ти клас 1 ден от седмицата да е за обучение чрез работа във Фесто Производство. В 11 клас дните за обучение/работа във фирмата стават 2, а в 12 клас – 3 дни.
За учениците от 9-ти и 10-ти клас има възможност за осигуряване на стипендия, а за избраните от работодателя младежи от 11 и 12 клас, Фесто Производство предоставя работно място на трудов договор с месечно трудово възнаграждение, съобразено с българското законодателство. За всеки ученик е предвидено да бъде обучаван и подкрепян от наставник  - сътрудник от Фесто Производство. За наставници в дружеството ни ще бъдат избрани квалифицирани специалисти, с достатъчно опит  по професията, които ще преминат и специално обучение, т.е. те ще бъдат професионално подготвени за новата си роля.

 

Участието на Фесто Производство в този проект е само началото. Плановете са тази практика на дуално образование да продължи и ние вече активно работим по подготовката на следващите ни проекти, които включват и специалност „Промишлена електроника“ от СПГЕ „Джон Атанасов”, с чиито ученици традиционно си сътрудничим в провеждането на производствената им практика.

 

Каре
За повече информация по проекта, моля да се обръщате към Валя Георгиева, зам. –ръководител отдел „Човешки ресурси и правен” и ръководител на проекта за дуално обучение

“Фесто Производство” ЕООД
Бул. “Христофор Колумб” №7
1592 София
България

careersbgproduction@festo.com

ПГМЕ “Н. Й. Вапцаров”
ул. „Стара планина” №13
1000 София

pgme_sofia@abv.bg

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: festo_ps_bg@festo.com