Фесто Производство ЕООД гради и формира „зеленото” мислене на своите сътрудници

Нека мислим зелено!

Опазването на околната среда е неотменна част от политиката на Фесто с дълги традиции. През 1996 г. в Германия е въведена система за управление на околната среда, която постепенно обхваща всички заводи на концерна, включително Фесто Производство ЕООД в София и Смолян.  Компанията винаги си е поставяла високи цели за непрекъснато подобрение по отношение на своето въздействие върху околната среда. Изискванията на екологичното законодателство и на клиентите се изпълняват стриктно, като в някои области дори се надхвърлят. Акцент в последните години е ефективното използване на енергия и ресурси.
От  2006 година системата на Фесто Производство ЕООД  притежава сертификат за съответствие с  ISO 14001:2004 Системи за управление по отношение на околната среда. Изискванията и указанията за прилагане  са част от груповата сертификация на концерна Фесто.
Израз на политиката по околна среда е и формирането на „зелено” мислене и поведение у всеки сътрудник. Организират се специализирани обучения и инструктажи - за всички ново постъпили сътрудници, по специфични екологични тематики и  работни места.  Така се поддържа познаването на екологичните правила и  техния смисъл.
Приобщаването към обществено значими събития от ранга на Деня на земята и организирането на фирмени инициативи, като например, проведената през 2015 година „Октомври- месеца на околната среда”, спомагат заедно да градим своя екологична ценностна система извън работното ежедневие.
Идеите за нови събития и начини да споделим грижата за природата са добре дошли от страна на всички сътрудници.

 

Пролетно почистване на София

На 23 април 2016 г. се проведе акцията, свързана с Пролетното почистване на София, в която тази година се включи и Фесто Производство ЕООД.

Инициативата бе реализирана по покана на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и съвместно с община Искър, с които предварително бяха обсъдени възможностите да се включим и да бъдем полезни за общината и града. Сътрудници, работещи в различни отдели на производственото дружество, почистиха терена, намиращ се в ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков.

Постигнахме над 40 чувала с отпадъци и над 10 дка. почистена площ!

 

Чрез традиционно участие в подобни инициативи, дружеството насърчава изграждането на „зеленото съзнание и самоосъзнаване”.

 

22 април – Ден на Земята
На 22 април в целия свят се отбелязва Денят на Земята, който тази година премина с отбелязването на различни дейности, свързани с опазването на природата, които целят обединяване на хората в защита на околната среда. Този ден се счита и за началото на съвременното екологично движение. Много страни по света прегръщат зелената идея, приемат закони и конвенции, стремят се активно към подобряване на средата, в която живеем.
Призивът тази година бе да бъде даден старт на каузи и акции, които да продължат дълго през годините, за да се надскочи еднодневния ефект: засаждането на дървета, преминаването към възобновяема енергия и др.

 

Тази година се навършват 46 години от първото честване на Деня на Земята.
През 1970 г. на този ден движението дава израз на зараждащото се гражданско самосъзнание, насочващо вниманието към екологичните проблеми.
Милиони северно-американци излизат тогава на шествия по улиците на градовете си в знак на протест срещу унищожаването на природата.Тяхната улична демонстрация настоява политици, държавници, бизнес да включат в приоритетите си опазването на околната среда. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона души от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.


През 1990 г. празникът на планетата е обявен за международен, а България се включва в отбелязването му през 1993 г.

Колко време е нужно, за да се разградят в природата отпадъците, които изхвърляме най-често:

 • кора от портокал  – 1 до 2 години;
 • салфетка - 3 месеца;
 • вестник - 3-12 месеца;
 • кутийка за бира - 200 години;
 • пластмасова опаковка – 100-1000 години;
 • пластмасова бутилка – 150 години;
 • стъкло - 4000 години.

 

Рециклирането на тези отпадъци пести вода, енергия и ресурси! 

 • Рециклирането на:
 • една пластмасова бутилка може  да спести енергия, достатъчна, за да се  захрани компютър за 25 минути;
 • един тон натрошено стъкло спестява 1,1 тона първични суровини и  890 kWh електроенергия;
 • един тон рециклирана  хартия спестява   около 13 дървета,  2.5 барела нефт; 4 100 KW h;
 • 31 780 литра вода.

 

Нека мислим зелено!

 

Нека мислим зелено!
Нека мислим зелено!

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: festo_ps_bg@festo.com