Инженер, автоматизация и оптимизация на производството В отдел „Инженеринг”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Инженер, автоматизация и оптимизация на производството В отдел „Инженеринг”

 

Описание на длъжността:

 • Осигурява ефективното използване на ресурсите от хора и машини чрез създаване на цялостна технология на производство, като гарантира необходимото качество.
 • Проучва и внедрява, нови за завода производствени процеси (технологии и машини).
 • Контролира правилното изпълнение на поставените технологични изисквания към определено производство.
 • Участва в изготвянето на калкулации чрез определяне на необходимите технологични времена по видове монтаж и обработки.
 • Анализира и оптимизира производствените процеси.
 • Разработва задания за изработка на автоматични системи към вътрешни или външни партньори.
 • Работи в екипи по проекти.
 • Съдейства за осигуряване на необходимата квалификация и обучение на работниците в съответствие с технологичните изисквания на определено производство.

 

Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование – машинен инженер;
 • Познания в областта на електрониката са предимство;
 • Професионален опит на подобна позиция – 3 години;
 • Инициативност, деловитост, способност за работа в екип, неконфликтна личност;
 • Писмено и говоримо владеене на немски или английски език минимум на ниво B2, владението на втори език ниво B1 е предимство;
 • Добра компютърна грамотност – MS OFFICE, MS Visio, SAP и AutoCAD;
 • Готовност за пътувания в чужбина.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com