Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Инженер, контролно-измервателни прибори и автоматика в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка”

 

Описание на длъжността:

 • Отстраняване на повреди на машини и съоръжения в дружеството;
 • Извършване на периодични проверки и калибриране на тестовото оборудване;
 • Участва в извършването на ремонти и профилактика съгласно плановете за ремонт и поддръжка; създава и актуализира планове за поддръжка и ремонт и дневниците на машините и съоръженията;
 • Участва в поддържане на информационната база данни на машините и съоръженията в дружеството;
 • Участва при съгласуване на договорите да поддръжка и ремонт с външни фирми;
 • Приемане на ремонтни дейности извършени от външни фирми;
 • Следи за наличните и необходимите количества резервни части за всички машини и съоръженията в дружеството и следи за целесъобразното влагане на резервни части и средствата за тях;
 • Участва при техническото приемане на нови машини и съоръжения;
 • Участва в процеса по TPM и при необходимост организира обучение за техниците в отдела и операторите по машини;
 • Следи за техническата разполагаемост на машините, които са включени в TPM.\

 

Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование, специалности „Промишлена електроника”, „КИП и Автоматика”, „Автоматизация на производството”, „Мехатроника”  или подобна;
 • Професионален опит по поддръжка на машини с ЦПУ в производствено предприятие над 3 години;
 • Писмено и говоримо владеене на немски или английски език на ниво В2;
 • Отлична компютърна грамотност – WINDOWS , MSOFFICE; познания по LabView, TestStand, Simatic Step 7 са предимство;
 • Умения за четене на електрически, пневматични и хидравлични схеми и техническа документация;
 • Инициативност, деловитост, способност за работа в екип, неконфликтна личност;
 • Възможност за работа на гъвкаво работно време.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо (на английски или немски език) на имейл:  careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com