Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

 

Описание на длъжността:

 • Осигурява ефективното използване на ресурсите от хора и машини чрез създаване на цялостна технология на производство, като гарантира необходимото качество.
 • Изготвя и актуализира технологичните документи за произвежданите изделия и прави разчети за необходимите съоръжения, машини и инструменти.
 • Разкрива обективно необходимите производствени времена.
 • Контролира правилното изпълнение на поставените технологични изисквания към определено производство.
 • Съдейства за актуализирането на производствените норми с цел повишаване ефективността на производствения процес.
 • Участва в изготвянето на калкулации чрез определяне на необходимите технологични времена по видове монтаж и обработки.
 • Регистрира и поддържа актуалните технически данни в SAP.
 • Контролира спазването на определените технологични изисквания.
 • Съдейства за осигуряване на необходимата квалификация и обучение на работниците в съответствие с технологичните изисквания на определено производство.

 

Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование – машинен /електро инженер;
 • Професионален опит – 3 години;
 • Инициативност, деловитост, способност за работа в екип, неконфликтна личност;
 • Писмено и говоримо владеене на немски / английски език минимум на ниво В1;
 • Добра компютърна грамотност – MS OFFICE и SAP;
 • Възможност за четене на конструктивни чертежи, техническа документация и изискванията към продуктите.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение
 • Богат набор от допълнителни придобивки
 • Възможност за професионално развитие и обучение

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com