Специалист (LEAN) В отдел „Производство”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Специалист (LEAN) В отдел „Производство”

 

Описание на длъжността:

 • Участва и ръководи проекти в рамките на отдела за оптимизация на производствените процеси и материалния поток, за откриване и елиминиране на загуби, за подобряване на качество и гъвкавост на производството.
 • Подпомага и организира реализирането на мерки за подобрения в отдела.
 • Подпомага процеса по решаване на проблеми в отдела, включително ръководи екипи за решаване на проблеми.
 • Следи за прилагане на заводските стандарти.
 • Подпомага дейностите по отчитане на ефективността на машините и съоръженията.
 • Участва в изготвяне на калкулации за спестяване, обсъжда и управлява събирането на необходимите данни.
 • Участва в трансферни проекти и при внедряване в производството на нови изделия.
 • Дава предложения за подобрения и участва във внедряването им.
 • Анализира потока на материали и изготвя предложения за подобрение на разположение на работни места и съоръжения.
 • Обучава сътрудниците по методи за елиминиране на загуби и постоянно подобрение.

 

Задължителни изисквания:

 • Висше образование
 • Професионален опит в сферата на производствена оптимизация – 3 години;
 • Инициативност, способност за работа в екип, неконфликтна личност;
 • Писмено и говоримо владеене на английски, и/или немски език минимум на ниво В1;
 • Добра компютърна грамотност – MS OFFICE и SAP;

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение
 • Богат набор от допълнителни придобивки
 • Възможност за професионално развитие и обучение

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com