Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление

За производство на серийни детайли в отдел „Инструментално производство”, гр. Смолян

 

Описание на длъжността:

 • Изготвя необходимите машинни програми и извършва настройки на машините.
 • Извършва необходимите корекции при забелязани отклонения от изискванията на чертежа.
 • Отговаря за качеството на произвежданите детайли, изпълнението на трудовите норми и спазването на поставените срокове.
 • Следи и отговаря за правилната експлоатация и автономната поддръжка на машината, наличието на заготовки, масла, консумативи и други; почиства машината по време и в края на смяната.
 • Отговаря за наличността и състоянието на поверената екипировка и принадлежности към поверената му машина и  поверената му измервателна техника.
 • Участва в дейностите, свързани с планова поддръжка и ремонт на машините.
 • Участва в получаването на материали в и от склада.

 

Задължителни изисквания:

 • Трудов стаж като настройчик на металорежещи машини с CNC - минимум 5 години;
 • Средно техническо образование /висше техническо образование ще се счита за предимство/;
 • Възможност за работа на двусменен или трисменен режим;
 • Изпълнителност, дисциплинираност и отговорност;
 • Неконфликтна личност, способност за работа в екип

 

Допълнителни изисквания:

 • Познаване на стандартите за управление на качеството EN ISO 9001:2000;
 • Компютърна грамотност;
 • Ползване на немски или английски език

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 1 ноември 2016 г. на имейл: careersbgproduction@festo.com или да подадете документи по пощата или на място на адрес гр. Смолян, ул. Димитър Македонски №4, на вниманието на ръководител отдел „Инструментално производство”.

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com