Специалист оперативно закупуване (диспонент) в отдел „Материално стопанство и закупуване” звено „Производствено планиране и диспозиция“

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Специалист оперативно закупуване (диспонент)
в отдел „Материално стопанство и закупуване”
звено „Производствено планиране и диспозиция“


Описание на длъжността:

 • Управлява, организира и осъществява  оперативни дейности по закупуването на производствени материали във "Фесто Производство" ЕООД;
 • Осигурява закупуването и доставката от страната и от чужбина, на всички необходими производствени материали от одобрени доставчици;
 • Следи за поддържането на оптимални количества от всички серийно закупувани материали за производство;
 • Организира, извършва и контролира технически и логистични рекламации при доставките чрез взаимодействие със складовото стопанство и отдел “Качество и околна среда”;
 • Съдейства при организирането на кооперирани дейности с одобрените доставчици в страната и чужбина и организира транспортните дейности, свързани с тях;
 • Изготвя ежемесечни отчети, справки и анализи за доставчиците и материалите;
 • Подпомага дейностите по инвентаризация на материалните запаси;
 • Участва в дейности и мероприятия, свързани с политиката на фирмата към доставчиците;

 

Задължителни изисквания:

 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Много добро владеене на немски език и/или английски език (ниво С1);
 • Отлична компютърна грамотност - MSOffice; познания по SAP;
 • Практическият опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Инициативност, организираност, способност за работа в екип и сътрудничество с всички йерархични нива на дадена организация;

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Удобно работно време.

 


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com