Специалист, качество в отдел „Качество и околна среда”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:Специалист, качество в отдел „Качество и околна среда”Описание на длъжността:

Участие в дейности и мероприятия, свързани с политиката на фирмата за осигуряване на качеството , а именно:

 • Контролира качеството на произвежданата продукция на всички етапи от нейното изработване.
 • Разработва контролни и изпитвателни планове и програми за измервателни машини и съоръжения.
 • Извършва анализ на  грешката при външни и вътрешни  рекламации.
 • На база на статистиката за качеството предлага краткосрочни и  дългосрочни мерки за подобрения.
 • Участва в процеса на  управление на средствата за измерване и контрол.


Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование, в областта на механиката/мехатрониката.
 • Трудов стаж в областта на качеството – 3 години .
 • Писмено и говоримо владеене на  английски или немски език.
 • Работа с техническа и технологична документация и стандартни измервателни средства.
 • Познаване на Системата  за управление на качеството ИСО 9001.
 • Компютърна грамотност.
 • Комуникативност, инициативност, деловитост, способност за работа в екип.

 


Желателни изисквания:

 • Добри познания по технологии и процеси (пластмасообработка, машинна обработка на детайли, монтаж), използвани във “Фесто Производство”;
 • Владеене на втори език (английски, респ. немски);
 • Умения за работа със SAP.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Удобно работно време.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на английски или немски език на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com