Финансов анализатор (производство) в отдел “Финанси и информационни технологии”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Финансов анализатор (производство)
в отдел “Финанси и информационни технологии”


Описание на длъжността:

 • Извършва оценка на проекти за нови продукти и технологии.
 • Изготвя планова себестойност, съгласно вътрешните изисквания на дружеството.
 • Търси потенциал за оптимизиране на себестойността на изделията на база анализ на техническите и технологическите процеси.
 • Оценява оптимизации и следи за тяхното отразяването в SAP и изпълнение.
 • Анализира и открива възможности за увеличаване на производителността и ефективността.
 • Изготвя отчети, съгласно вътрешнофирмените стандарти на дружеството.

 

Задължителни изисквания:

 • Висше образование (техническо с икономическа насоченост или икономическо), образователно-квалификационна степен бакалавър;
 • Компютърна грамотност: MS OFFICE;
 • Английски език или немски език писмено и говоримо- ниво B1 спрямо Общата европейска езикова рамка;
 • Трудов стаж по специалността: минимум 1 година, желателно в производствена фирма или във фирма, занимаваща се  с технически продукти.

 

Желателни изисквания:

 • Опит със SAP.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com