Свеж вятър през стари тръби

Свеж вятър през стари тръби

Величествен или скромен, изящен или сложен, независимо дали е настроен за условията в класическа църква или за модерна рок музика: органът е кралицата сред музикалните инструменти. Той остава ненадминат, от гледна точна на неговото разнообразие от звуци. Докато при съвременните органи звукът се генерира в електронен вид, то при класическите инструменти тонът  все още се задава посредством въздух. Вместо да се разчита на човешка сила за генериране на вятър, то тази трудна работа се поема от машини.


Звукът на органа се генерира от подредени, различни по големина тръби, през които преминава постоянен въздушен поток. Това се постига или както се издухва въздух през тесен процеп, като при права флейта, или посредством вибрираща пластина във вътрешността на тръбата, подобно на кларнета.


Мехове създават вятъра в органите


До преди около 100 години, необходимия за това сгъстен въздух, или така наречения вятър за орган, се е генерирал от мехове, които се управлявали с крака. За големите инструменти са били необходими до дванадесет човека да изпълняват тази напрегната работа. С появата на електричеството, нараснало изграждането на органи с електрическо духало, което в сравнение с крачните мехове, генерирало постоянен и тих въздушен поток. В същото време обаче, предизвикателство винаги е било проектирането на такъв електрически генератор на въздух, че да не се чува работата му по време дори на бързи музикални произведения.

Organs

Електродвигатели за задвижване на меховете


Когато става въпрос за възстановяване на стари инструменти, майсторите на органи оставят историческите мехове, когато е възможно, за да се запазят звуците на органа в първоначалния си вид. Въпреки това, за да може автоматично да се генерира вятър за орган, често се използват електродвигатели, които движат духалото нагоре и надолу, вместо това да се прави с помощта на човек.


Такъв е бил случая с историческия образец в колежа по католическа църковна музика и музикално образование в Регенсбург. В хода на възстановяване било поставено автоматично духало през 1752 от Антони Пилоти от Болония в типичен италиански стил.


Йорг Бенте поставил като задание на семинар за органи, оригиналната историческа функция да бъде запазена и органът да не бъде снабден нито с програмируем  логически контролер (PLC), нито с друг елемент за управление, различен от главния прекъсвач. В сътрудничество с експерти от Festo, е взето окончателно решение, да се избере електродвигател от серия EMMS-AS-70 с контролер за управление от серия CMMP.


Organs 3

Усъвършенстваното окабеляване и оформление на контролера осигурява напълно безшумна работа, което означава, че насладата от музиката не се нарушава дори по време на най- тихите звуци. Решението от Festo също така дава възможност за динамично превключване в паузите по време на свиренето, независимо дали следва ниска консумация на въздух или пълно натоварване с висока консумация. Необходимото налягане от 4,5 милибара остава постоянно, тъй като един от двата меха винаги запазва достатъчно резервен въздух.


Автоматизация в музикалния колеж


Възстановеният инструмент с духало с автоматизирано повдигане, работи успешно в сградата на колежа в Регенсбург от края на Юли 2014. Органът се използва в уроци за автентично възпроизвеждане на италианска музика от 18-ти век. Модерната технология от Festo помага да се запази жива една частица от историческата музикална култура.


 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България