Инженер, механик (младши конструктор) в отдел “Развой на нови продукти”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Инженер, механик (младши конструктор)
в отдел “Развой на нови продукти”


Описание на длъжността:

 • Участва в процеса за разработване и внедряване на нови продукти;

 • Участва в процеса за подобряване на изделията (product care);

 • Извършва промяна и утвърждаване на конструктивната документация при оптимизиране на продуктите и/или констатирани несъответствия с изискванията за качество;

 • Създава и утвърждава техническата документация на конструираните изделия;

 • Създава идейни модели и чертежи;

 • Създава структури в SAP;

 • Участва в проектни екипи и изпълнява в рамките на компетенциите си възложените задачи.

Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование, специалност „Машиностроене” или сходна;

 • Отлично владеене на немски или английски език (С1); допълнително владеене на втори език се счита за предимство;

 • Отлична компютърна грамотност - MSOffice; познаване на SAP е предимство;

 • Опит с CAD софтуер, познаването на Creo е предимство;

 • Практическият опит на подобна позиция ще се счита за предимство;

 • Опит в областта на електрическите задвижвания ще се счита за предимство;

 • Инициативност, организираност, способност за работа в екип.

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;

 • Възможност за професионално развитие и обучение;

 • Гъвкаво работно време.В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 19 февруари 2017 г. на имейл: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. 
Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com