Инженер, младши технически специалист в отдел “Клиентски решения”

Във връзка с разрастване на дейността, Фесто ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Инженер, младши технически специалист в отдел “Клиентски решения”

 

Описание на длъжността:

 • Участва в процеса за разработване и внедряване на клиентски решения;
 • Извършва промяна и утвърждаване на конструктивната документация при оптимизиране на продуктите и/или констатирани несъответствия с изискванията за качество;
 • Създава и утвърждава техническата документация на конструираните изделия;
 • Създава идейни модели и чертежи;
 • Участва в проектни екипи и изпълнява в рамките на компетенциите си възложените задачи.

 

Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование;
 • Професионален опит в индустриално предприятие 1-2г;
 • Опит в областта на механично конструиране или КИП и А или електрически инсталации и оборудване;
 • Познаване на продуктите за индустриална автоматизация;
 • Добро владеене на английски език, вкл. технически английски език;
 • Опит с MS Office и CAD софтуер (познаването на Creo или EPLAN е предимство);
 • Свидетелство за правоуправление на МПС, категория В;
 • Положителна нагласа и желание за работа с хора, умения за работа в екип, умения за комуникация с клиенти;
 • Възможност за чести бизнес пътувания в страната.
  Компанията предлага:
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Възможност за професионално развитие и обучение.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 5 март  2017 г. на имейл: info_bg@festo.com


Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти