Роботизирана ръка с динамични възможности на човешка

bionic cobot

За множество производствени задачи и операции, хората се нуждаят от трета помощна ръка. При запояване,например, в едната ръка се намира поялник, а в другата припой, което не дава възможност за пряко взаимодействие със запояваните изделия. Роботът BionicCobot, разработен от Festo, може да окаже необходимата помощ и да облекчи работника при този тип задачи, действайки като „трета ръка”. Той може да захваща, задържа и завърта обработваното изделие – всичко необходимо за съответното приложение.

 

Festo BionicCobot е седем-осен свръхлек робот, задвижван изцяло от ротационни пневматични задвижвания. Неговите движения са аналогични с тези на човешката ръка. Точно както биологичния си аналог, роботът използва механизми, наподобяващи работата на бицепса и трицепса – този принцип на работа не е в една, а в цели седем стави. Благодарение на задвижването и сложната система за управление и контрол, роботизираната ръка може да реализира плавни и гъвкави движения или такива с голяма скорост и сила.


Гъвкавостта като основно предимство на пневматичния робот

 

Едно важно свойство на пневматиката, а и на пневматичната ръка е нейната голяма гъвкавост. Това е така, защото въздухът, който се намира в работните камери на изпълнителните механизми, е свиваем.

 

В резултат BionicCobot има преимущество пред останалите роботи, задвижвани с предавки и електродвигатели. В случай на сблъсък с препятствие, способността на въздуха да се свива играе ключова роля. Роботизираната ръка увеличава своята гъвкавост, като по този начин се гарантира сигурност и безопасност. Системата за контрол на позицията се активира в случай на сблъсък с обект и прави робота гъвкав. В противен случай пневматичната система е тварда и устойчива.

 

Тъй като всяка от седемте степени на свобода се управлява самостоятелно чрез разпределител, налягането във всяка ос може да бъде регулирано до желано ниво. Въртящите моменти генерирани във всяка отделна става могат да бъдат контролирани в зависимост от нуждите и приложението. По този начин роботът може да изпълнява задачи, където е необходима голяма сила.

 

Освен силови движения, роботът може да бъде настроен да поддържа себе си и обработвания обект. Гравитационните сили, влияещи на роботизираната ръка са различни в зависимост от позицията й. Чрез математически изчисления се въвежда необходимата корекция, което прави воденето на ръката и захванатия товар лесно и без усилие от страна на работника.


bionic cobot

Сложна система за контрол и корекция


Пневматични задвижвания са монтирани в ставите на BionicCobot. По този начин се реализира движението на робота. Сензори, намиращи се в отделните звена измерват ъглите на завъртане и наляганията в задвижванията. Въпреки че системата за корекция и контрол е сложна, тя дава възможност за управление на движението по траектория, което е невъзможно със стандартната пневматика: в роботиката движенията се планират като желани крайни координати на хващача на робота, след което се привеждат в ъглови премествания на ставите. Координацията между отделните движения на седемте стави на BionicCobot е такава, че цялата ръка изпълнява желаното преместване. По този начин роботът е в състояние да окаже необходимото съдействие – като трета ръка.


 

Фесто ЕООД Контакти
1592 София
бул. Христофор Колумб 9

Download Map

Контакти

 

За Фесто в България

Festo e водещ световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми.

За Фесто в България