Младши специалист Закупуване на непроизводствени материали

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Младши специалист Закупуване на непроизводствени материали


Описание на длъжността:

 • Закупува и организира доставката на непроизводствени материали и услуги от страната и от чужбина по продуктовите групи, за които отговаря;
 • Подпомага Старши специалистите в звеното в оперативната работа;
 • Проследява срокове на доставка на създадени от звеното поръчки;
 • Осигурява необходимите сертификати, гаранционни карти и други придружаващи стоката документи;
 • Дава предложения и подготвя  каталози в системата за управление на заявки за закупуване;
 • Изготвя справки и анализи за закупуваните материали
 • Организира и контролира рекламации към доставчиците.

 

Задължителни изисквания:

 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Много добро владеене на немски език и/или английски език (ниво B2);
 • Отлична компютърна грамотност – MSOffice; познания по SAP;
 • Практическият опит на подобна позиция – 2 години;
 • Инициативност, организираност, способност за работа в екип и сътрудничество с всички йерархични нива на дадена организация.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 15 май 2017г. на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com