Инженер, качество

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Инженер, качество


Описание на длъжността:

 • Участва в екипи по разработване и внедряване на нови изделия в серийно производство, като координира процеса по планиране и управление на качеството;
 • Контролира качеството на произвежданата продукция на всички етапи от нейното изработване;
 • Създава и поддържаконтролни и изпитвателни планове и програми за измервателни машини и съоръжения;
 • Извършва анализ на  грешката при външни и вътрешни  рекламации;
 • На база на статистиката за качеството предлага краткосрочни и  дългосрочни мерки за подобрения;
 • Участва в процеса на  управление на средствата за измерване и контрол.


Изисквания към кандидата:

 • Висше техническо образование, в областта на механиката/мехатрониката;
 • Трудов стаж в областта на качеството – 2 години;
 • Работа с техническа и технологична документация и стандартни измервателни средства;
 • Познаване на Системата  за управление на качеството ISO 9001;
 • Опит в изготвянето на програми   и / или  измерване с 3D-координатна машина ще бъде считано за предимство;
 • Писмено и говоримо владеене на  английски и / или немски език (владеенето на втория ще бъде считано за предимство);
 • Добри познания по технологии и процеси в областта на пластмасообработката, машинната обработка на детайли, монтаж/асемблиране електронни изделия;
 • Умения за работа с MSOffice. Умения за работа със SAP ще бъдат считани за предимство;
 • Комуникативност, инициативност, деловитост, способност за работа в екип.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на английски или немски езикдо 14.07.2017г. на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com