Експерт, управление на човешките ресурси вотдел „Човешки ресурси и правен”

Във връзка с вътрешно развитие на член на екипа ни, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Експерт, управление на човешките ресурси вотдел „Човешки ресурси и правен”

 

Описание на длъжността:

 • Отговаря за цялостния процес по обучение и развитие на персонала в дружеството: анализира съвместно със съответните ръководители на потребностите от обучение и развитие; изготвя годишен план за обучение; планира и организира обучения; търси и анализира оценки и обратна връзка за резултатите от проведени обучения;
 • Организира програми за обучение за специфични целеви групи персонал в дружеството: мениджърски състав, ръководители звена, инженерен състав и специалисти, производствен персонал и други;
 • Отговаря за разработването, провеждането и повишаването на ефективността на стажантска програма в дружеството, както и за работа със средни и висши училища, образователни институции и други партньори с цел привличане на кадри;
 • Участва в организацията и провеждането на инициативи по вътрешна комуникация, представяне на дружеството на дни на кариерата, акции на корпоративна социална отговорност и други;
 • Подпомага процеса на идентифициране и развитие на таланти в дружеството;
 • Подпомага процесите по оценка на трудовото представяне на персонала чрез методични насоки и обучение на ръководителите.

 

Задължителни изисквания:

 • Минимум 5 години професионален опит в областта на човешките ресурси;
 • Подходящо висше образование;
 • Отлични познания по MS Office: MS Word, MS Excel и MS Power Point;
 • Отлично ниво на владеене на английски или немски език (С1) и висока писмена култура на български език;
 • Опит в производствено предприятие и международна среда ще се счита за предимство;
 • Опит в администрирането на персонал със специализиран ЧР софтуер – опит с HeRMeS и/или SAP ще се счита за предимство;
 • Познаване изискванията на трудовото законодателство;
 • Целеустременост, изпълнителност и фокус към детайлите.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Удобно гъвкаво работно време;
 • Възможност за професионално развитие и обучение.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на български език в срок до 30 юни 2017 г.на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат потърсени и поканени на интервю. Подборът включва тестване на декларираните езикови и компютърни умения, както и тест за личностни черти.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.


Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com