Стажанти

“Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесната автоматизация германски концерн, предлага старт в кариерата на


С Т А Ж А Н Т И в отдели:

 • „Инженеринг“ (BG1-E)
 • „Развой на нови продукти“ (BG1-N)
 • „Производство“и „Монтаж“ (BG1-P и BG1-A)
 • „Материално стопанство и закупуване“ (BG1-M)
 • „Финанси“ (BG1-F)

 

Профил:

 • Вие сте студент със завършен трети курс, току-що дипломирал се или се обучавате в магистърска степен в техническа или икономическа специалност; можете да се похвалите с добри академични резултати и интересни собствени проекти;
 • Притежавате енергия, инициативност и способност за учене, съчетани с внимание към детайла;
 • Притежавате отлични комуникативни умения и се чувствате комфортно при работа с хора от различни нива и професии;
 • Вие владеете немски и/или английски език на много добро писмено и говоримо ниво и имате отлични познания по MSOffice;
 • Вие имате висока мотивация да се докажете в голяма международна компания за срок на стажа от минимум 6 месеца.

 

Описание на отговорностите:

 • Участва в цялостната дейност на отдела, в който се провежда стажа;
 • Изготвя отчети и справки за нуждите на отдела и компанията;
 • Поддържа актуална информация в базите данни на отдела; поддържа и архивира различни видове документи и цялостно подпомага документо-оборота;
 • Работи със специализиран за отдела софтуер (SAP, CAD/CAM софтуер и др.).

 

Компанията предлага:

 • Възможност за професионално обучение и старт в кариерата в голямо и престижно предприятие с разнообразие от процеси и дейности;
 • Възможност за подготовка на курсови и дипломни работи по теми зададени от университета или фирмата;
 • Мотивиращо възнаграждение и богат набор от допълнителни придобивки;
 • Гъвкаво работно време.

 


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 30.6.2017г.,като впишете и отдела, за който кандидатствате.

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com