Специалист производствено планиране в отдел „Материално стопанство и закупуване”, звено „Производствено планиране и диспозиция”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Специалист производствено планиране в отдел „Материално стопанство и закупуване”, звено „Производствено планиране и диспозиция”

 


Описание на длъжността:

 • Управление на клиентски поръчки – проверка за изпълнимост, изготвяне на планове за доставка, информация до клиента при отклонения;
 • Оперативно производствено планиране - съставяне на производствени план-графици, следене за изпълнението им, проверка за наличност на материали;
 • Управление на складови наличности на крайни изделия и полуфабрикати;
 • Управление на основни данни за продукти и полуфабрикати;
 • Договаряне на партиди, времена за доставка и други логистични параметри
 • Управление на документооборот на търговски документи;
 • Участие в проекти за оптимизиране на веригата на доставки.

 


Задължителни изисквания:

 • Висше образование – икономическо е предимство;
 • Немски и/или английски език:
 • ниво С1 (писмено и говоримо) задължително за единия език;
 • ниво В1 (писмено и говоримо) за втори език или готовност за изучаване на втори език;
 • Опит с ERP системи (SAP) е водещо предимство;
 • Опит в посочените в длъжността задължения или подобни е предимство;
 • Компютърни умения: Excel – Pivot таблици, PowerPoint, Adobe Reader, Outlook;
 • Адаптивност, самостоятелност и ориентираност към резултати;
 • Умения за работа в екип и комуникативност.

 


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 30 юни 2017г. на място в BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

E-mail: careersbgproduction@festo.com