Координатор логистични дейности в отдел “Материално стопанство и закупуване” звено „Логистика и складово стопанство“

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство”
ЕООД
, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Координатор логистични дейности в отдел “Материално стопанство и закупуване” звено „Логистика и складово стопанство“


Описание на длъжността:

 • Съдейства на обработката на заявките за експедиция на готова продукция и други изделия за клиенти и партньори на фирмата;
 • Извършва действия и процедури по пряко митническо представителство за всички митнически направления за пратки на/от "Фесто Производство" ЕООД;
 • Окомплектова и архивира документацията за входящи и изходящи пратки;
 • Надлежно обработва, изготвя и архивира дългосрочни декларации за преференциален произход;
 • Следи нормативните документи, свързани с логистичната дейност и отражението им върху дейността на фирмата.


Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Много добро владеене на немски език и/или английски език (ниво С1);
 • Отлична компютърна грамотност – MSOffice. Познания по SAP;
 • Практическият опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Инициативност, организираност, способност за работа в екип и сътрудничество с всички йерархични нива на дадена организация.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 14 август 2017г. на място в BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com