Машинен оператор (настройчик на шприцмашина, ИЕ) в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Машинен оператор (настройчик на шприцмашина, ИЕ) в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

 

Описание на отговорностите:

 • Извършва и отговаря за настройката на шприцмашините при спазване на изискванията на чертежа и технологията;
 • Извършва проби с нови инструменти при предварително създадена от технолога програма;
 • Коригира температури, скорости, налягания и времена в програмите в границите, регламентирани от технолога с оглед спазването изискванията на чертежа и технологията, при забелязани отклонения;
 • Измерва първите детайли след настройка на машината и нанася информацията в съответните протоколи. Предава машината за работа на оператора;
 • Отговаря за качеството на обработените детайли съгласно изискванията на чертежа и следи за спазване на производствените норми;
 • Съвместно с технолога оптимизира програмите на шприцване с цел повишаване на производителността, минимизиране на брака при запазване и подобряване на качеството;
 • Следи и отговаря за наличността на комплект инструменти и технологична екипировка за обработваните детайли;
 • Следи и отговаря за състоянието на машините. При съмнение за повреда сигнализира на ръководителя на участък или на ръководителя на центъра;
 • Разглобява, почиства, смазва и сглобява инструментите по утвърдения график. Следи за изпълнение на дейностите по поддръжка на машините (седмични, месечни, годишни).
 • Участва в извършването на планово – профилактични ремонти на машините.


Изисквания:

 • Средно техническо образование;
 • Опит в промишлено предприятие ще се счита за предимство;
 • Комуникативност и работа в екип;
 • Кооперативност, изпълнителност и дисциплинираност;
 • Готовност за работа на смени.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 14 август 2017 г. на имейл: careersbgproduction@festo.com или на място в BG1-H.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com