Специалист, качество в отдел „Качество и околна среда”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство”
ЕООД
, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Специалист, качество в отдел „Качество и околна среда”


Описание на длъжността:

 • Участие в дейности и мероприятия, свързани с политиката на фирмата за осигуряване на качеството , а именно:
 • Контролира качеството на произвежданата продукция на всички етапи от нейното изработване;
 • Контролира качеството на доставяните материали и  създава рекламации към доставчиците;
 • Извършва анализ на грешката при външни и вътрешни рекламации;
 • На база на статистиката за качеството предлага краткосрочни и дългосрочни мерки за подобрения;
 • Участва в процеса на управление на средствата за измерване и контрол.


Изисквания към кандидата:

 • Висше техническо образование, в областта на механиката/мехатрониката;
 • Трудов стаж в областта на качеството – 3 години;
 • Работа с техническа и технологична документация и стандартни измервателни средства;
 • Познаване на Системата  за управление на качеството ISO 9001;
 • Писмено и говоримо владеене на  английски и / или немски език (владеенето на втория ще бъде считано за предимство);
 • Добри познания по технологии и процеси в областта на пластмасообработката, машинната обработка на детайли, монтаж/асемблиране електронни изделия;
 • Умения за работа с MS Office. Умения за работа със SAP ще бъдат считани за предимство;
 • Комуникативност, инициативност, деловитост, способност за работа в екип.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо до 14 август 2017г. на място в отдел BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.comСамо одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 


Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com