Our Employer Identity

Работа в глобалния производствен център на Фесто в България.

Brochure BG

Working at Festo Global Production Center Bulgaria. Here is All You Need.

Flyer English PDF

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com