Експерт, метрологично осигуряване в отдел „Качество и околна среда”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство”
ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Експерт, метрологично осигуряване в отдел „Качество и околна среда”


Описание на длъжността:

 • Участва в екипи по разработване и внедряване на нови изделия в серийно производство, като координира процеса по планиране и управление на качеството в областта измервания; 
 • Определя необходимостта и предлага за закупуване измервателна техника;
 • Управлява  средствата за измерване и контрол във фирмата;
 • Създава и оптимизира  програмите за измервателните  машини и съоръжения;
 • Проектира  и поръчва екипировка за измервателните  машини и съоръжения;
 • Участва при  анализи на грешката при външни и вътрешни рекламации;
 • Контролира качеството на произвежданата продукция на всички етапи от нейното изработване.


Изисквания към кандидата:

 • Висше техническо образование, в областта на механиката/мехатрониката;
 • Трудов стаж в областта на качеството – 2 години;
 • Работа с техническа и технологична документация и стандартни измервателни средства;
 • Познаване на Системата  за управление на качеството ISO 9001;
 • Опит в изготвянето на програми и  измерване с 3D-координатна машина;
 • Писмено и говоримо владеене на  английски и / или немски език (владеенето на втория ще бъде считано за предимство);
 • Добри познания по технологии и процеси в областта на пластмасообработката, машинната обработка на детайли, монтаж/асемблиране електронни изделия;
 • Умения за работа с MS Office. Умения за работа със SAP ще бъдат считани за предимство;
 • Комуникативност, инициативност, умения за решаване на проблеми и самостоятелно вземане на решения, способност за работа в екип.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в отдел BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com


Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com