Електронен инженер, тестова апаратура / Test Engineer в отдел “Инженеринг”, група „Софтуер и хардуер за тестери“

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи: 

Електронен инженер, тестова апаратура / Test Engineer в отдел “Инженеринг”, група „Софтуер и хардуер за тестери“

Описание на длъжността:

 • Разработва хардуерни модули и софтуер за тестери;
 • Осигурява принципно, схемно и методологично конструирането на нестандартизирано оборудване и тестова апаратура;
 • Изготвя концепция, технически документи и инструкции за провеждане на изпитания и работа със съоръженията;
 • Съблюдава спазването на стандартите на фирмата относно тестова апаратура; 
 • Участва в процеса на реконструкция и подобрение на производствените процеси;
 • Извършва бърза промяна в конструкцията при констатирани несъответствия с изискванията за качество;
 • Съдейства за осигуряването на необходимата квалификация и обучение на работниците в съответствие с изискванията за работа със съответното съоръжение.


Изисквания:

 • Висше техническо образование, специалност „Електроника” ще се счита за предимство;
 • Много добро владеене на английски и/или немски език (минимум ниво В2);
 • Опит с PLC, CODESYS, LabView, Test Stand ще се счита за предимство;
 • Задълбочени познания в областта на измервателните средства;
 • Практическият опит на подобна позиция в производствено предприятие – минимум 2 години;
 • Инициативност, гъвкавост, способност за работа в екип и в стресова среда, умения за комуникация с различни нива в организацията.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
 • Гъвкаво работно време.В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да представите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или на имейл:  careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com