Инженер, конструктор в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

Инженер, конструктор в отдел „Производство на инструменти и детайли”, гр. Смолян

Описание на длъжността:

 • Конструира инструментална екипировка съгласно техническите изисквания на поръчителя и специфичните възможности на инструменталното звено;
 • Изготвя необходимата техническа и технологична документация, както и участва в контрола за правилното изпълнение на поставените технологични изисквания и спазване на технологичната дисциплина;
 • Планира и оптимизира технологичните процеси с цел повишаване на рентабилността на инструменталното производство;
 • Участва в изготвянето на калкулации чрез определяне на необходимите технологични времена по видове обработки;
 • Участва в съгласуването на конструкциите на нови инструменти с другите звена на инструменталното производство;
 • Изгражда и поддържа база данни с конструктивна, технологична и програмна документация за инструментите в отдела;
 • Участва при определяне на очакваното натоварване на машините, работните места, изготвянето на времеви графици за отделните поръчки и др.;
 • Съблюдава поставените срокове и своевременно уведомява прекия ръководител при възможност за отклонения от установените времеви графици.


Изисквания:

 • Висше техническо образование, машинен инженер;
 • Желание за развитие в областта на механични и нестандартни конструкции;
 • Трудов стаж във фирма с дейност от техническо естество; 
 • Инициативност, гъвкавост, способност за работа в екип и в стресова среда, умения за комуникация с различни нива в организацията;
 • Писмено и говоримо владеене на  английски език (ниво B2);
 • Компютърна грамотност; познания по CAD/CAM системи.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение
 • Богат набор от допълнителни придобивки
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производствено предприятие. 


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо в срок до 20 декември 2017 г. на имейл careersbgproduction@festo.com
или да подадете документи по пощата или на място на адрес: гр. Смолян, ул. Димитър Македонски №4, на вниманието на ръководител отдел „Производство на инструменти и детайли ”.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com