Инженер поддръжка в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Инженер поддръжка в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“

 

Описание на длъжността:

 • Участва в осъществяването на аварийни ремонти и профилактиктични работи съгласно плановете за ремонт и поддръжка на оборудването и инфраструктурата на дружеството
  (механика,пневматика, хидравлика); 
 • Изготвя и поддържа планове за поддръжка и ремонт  на машините и съоръженията;
 • Участва в поддържане на информационната база данни на машините и съоръженията в дружеството;
 • Участва при съгласуване на договорите за поддръжка и ремонт с външни фирми, както и верифицира  ремонтни дейности извършени от последните;
 • Планира необходимите  количества резервни части за  машините и съоръженията в дружеството., Ежедневно преглежда наличностите,осигурява наличието на минималните количества резервни части  и следи за за целесъобразното им влагане в производствените машини и съоръжения;
 • Участва при техническото приемане на нови машини и съоръжения, както и при преместване и пускане в експлоатация на оборудването;
 • Участва в процеса по TPM и при необходимост осъществява обучение за техниците в отдела и операторите по машини;
 • Анализира и предоставя информация за техническата разполагаемост на машините, които са включени в TPM.


Изисквания:

 • Образование: висше техническо, като специалности: „Мехатроника”, „Машиностроене и уредостроене” ,„Машиностроителна техника и технологии” ,“Хидравлика“ или др.подобни ще се считат за предимство;
 • Професионален опит по поддръжка на автоматизирани машини в производствено предприятие - минимум 2 години; 
 • Познания по  механика; умения за четене на  пневматични и хидравлични схеми и техническа документация; Познания по електротехника са предимство.
 • Владеене на немски и/или английски език (ниво B2);
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office; 
 • Инициативност, гъвкавост, способност за работа в екип и в стресова среда, умения за комуникация с различни нива в организацията.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство.

 
В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com